Biuro Zamówień Publicznych PWr

Powyżej 209 tys. €

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Data Opis Termin składania ofert/wniosków:
13-10-2016 ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH I ROZWÓJ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_128_2016
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
Politechnika Wrocławska © 2016