Biuro Zamówień Publicznych PWr

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Politechniki Wrocławskiej

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Informacje

Nr postępowania: ZP_BZP_139_2016
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktu: Ewa Kowalek
Email: ewa.kowalek@pwr.edu.pl
Przedmiot zamówienia: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Politechniki Wrocławskiej
Tryb udzielania zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony
Wartość postępowania: Poniżej 209 tys. €
Data zamieszczenia: 03-11-2016 15:00:00
Miejsce składania ofert: Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 19, pok. 409 - Sekretariat, 50-370 Wrocław

Informacje dodatkowe

UWAGA,

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW!!!

Pliki do pobrania

Kategoria Nazwa dokumentu Data dodania
Ogłoszenia Ogłoszenie o zamówieniu

[ .pdf 408.46 KB ]

03-11-2016

ZMIANA OGŁOSZENIA

[ .pdf 136.08 KB ]

09-11-2016

Zmiana ogłoszenia II

[ .pdf 214.97 KB ]

21-11-2016

SIWZ wraz z załącznikami SIWZ wraz z załącznikami (1-2)

[ .doc 217.00 KB ]

03-11-2016

Załącznik nr 4 - OPZ

[ .pdf 683.09 KB ]

03-11-2016

Załącznik do OPZ (zał.4.1)

[ .xlsx 18.47 KB ]

03-11-2016

Załącznik do OPZ (zał.4.3)

[ .xls 44.00 KB ]

03-11-2016

Załącznik do OPZ (zał.4.1.a)

[ .xlsx 82.40 KB ]

03-11-2016

Załącznik nr 3 - UMOWA

[ .pdf 318.07 KB ]

03-11-2016

Załącznik do OPZ (zał.4.2)

[ .doc 52.00 KB ]

03-11-2016

Informacje dla wykonawców Informacja nr 1 dla Wykonawców

[ .pdf 259.63 KB ]

09-11-2016

Informacja nr 2 dla Wykonawców

[ .pdf 629.30 KB ]

18-11-2016

OPZ - po zmianach

[ .zip 173.80 KB ]

18-11-2016

Informacja nr 3 dla Wykonawców

[ .pdf 484.83 KB ]

21-11-2016

Informacja z otwarcia ofert

[ .pdf 214.55 KB ]

25-11-2016

Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty

[ .pdf 228.01 KB ]

06-12-2016

Politechnika Wrocławska © 2016