Biuro Zamówień Publicznych PWr

Wykonanie remontu elewacji i dachu budynku D-3 Politechniki Wrocławskiej przy pl. Grunwaldzkim 9 we Wrocławiu

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Informacje

Nr postępowania: ZP/BZP/143/2016
Status: badanie i ocena ofert
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktu: Ewa Modlinger
Email: ewa.modlinger@pwr.edu.pl
Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu elewacji i dachu budynku D-3 Politechniki Wrocławskiej przy pl. Grunwaldzkim 9 we Wrocławiu
Tryb udzielania zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony
Wartość postępowania: Poniżej 5 225 tys. €
Data zamieszczenia: 07-11-2016 10:00:00
Miejsce składania ofert: Biuro Zamówień Publicznych, ul. Smoluchowskiego 19, 50-370 Wrocław bud. A-5 pok. 409 - Sekretariat.

Pliki do pobrania

Kategoria Nazwa dokumentu Data dodania
Ogłoszenia Ogłoszenie o zamówieniu

[ .pdf 291.41 KB ]

07-11-2016

SIWZ wraz z załącznikami SIWZ w wersji edytowalnej

[ .doc 256.00 KB ]

07-11-2016

SIWZ

[ .pdf 665.48 KB ]

07-11-2016

Zał. nr 3 Dokumentacja projektowa

[ .zip 10.53 MB ]

07-11-2016

Zał. nr 4 Wzór umowy

[ .pdf 2.77 MB ]

07-11-2016

Informacje dla wykonawców Informacja z otwarcia ofert

[ .pdf 361.73 KB ]

23-11-2016

Wyniki postępowania Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[ .pdf 325.75 KB ]

02-12-2016

Politechnika Wrocławska © 2016