Biuro Zamówień Publicznych PWr

Dostawa i montaż mebli i urządzeń ze stali nierdzewnej oraz ciągów wydawczych systemów szybkiej obsługi i urządzeń chłodniczych do budynku Domu Studenckiego T-19 Politechniki Wrocławskiej mieszczącego się przy ul. Wittiga 8 we Wrocławiu.

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Informacje

Nr postępowania: ZP/BZP/144/2016
Status: unieważnienie
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktu: Katarzyna Trela
Email: katarzyna.trela@pwr.edu.pl
Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż mebli i urządzeń ze stali nierdzewnej oraz ciągów wydawczych systemów szybkiej obsługi i urządzeń chłodniczych do budynku Domu Studenckiego T-19 Politechniki Wrocławskiej mieszczącego się przy ul. Wittiga 8 we Wrocławiu.
Tryb udzielania zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony
Wartość postępowania: Poniżej 209 tys. €
Data zamieszczenia: 09-01-2017 10:00:00
Miejsce składania ofert: Biuro Zamówień Publicznych ul. Smoluchowskiego 19, 50-370 Wrocław, sekretariat - pokój 409
Politechnika Wrocławska © 2016