Biuro Zamówień Publicznych PWr

Dostawa specjalistycznego skanera do skanowania dokumentów wraz z zestawem komputerowym dla Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej.

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Informacje

Nr postępowania: ZP_BZP_149_2016
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktu: Anna Mikołajczak
Email: anna.j.mikolajczak@pwr.edu.pl
Przedmiot zamówienia: Dostawa specjalistycznego skanera do skanowania dokumentów wraz z zestawem komputerowym dla Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej.
Tryb udzielania zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony
Wartość postępowania: Poniżej 209 tys. €
Data zamieszczenia: 21-11-2016 13:00:00
Miejsce składania ofert: w Biurze Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 19, bud. A-5, pok. 409, 50-370 Wrocław

Pliki do pobrania

Kategoria Nazwa dokumentu Data dodania
Ogłoszenia Ogłoszenie o zamówieniu

[ .pdf 89.53 KB ]

21-11-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

[ .pdf 38.95 KB ]

28-11-2016

SIWZ wraz z załącznikami SIWZ_149_ z załącznikami

[ .doc 387.50 KB ]

21-11-2016

Załącznik Nr 2 projekt umowy

[ .docx 52.36 KB ]

21-11-2016

Załączniki do umowy

[ .pdf 90.32 KB ]

21-11-2016

Załącznik Nr 4 OPZ

[ .doc 76.00 KB ]

21-11-2016

Informacje dla wykonawców wzór wykazu dostaw

[ .docx 18.82 KB ]

23-11-2016

Informacja Nr 1 dla Wykonawców

[ .doc 380.00 KB ]

28-11-2016

Oświadczenie-wzór

[ .docx 14.85 KB ]

01-12-2016

Informacja z otwarcia ofert

[ .pdf 796.61 KB ]

01-12-2016

Informacja dla Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty

[ .pdf 534.25 KB ]

06-12-2016

Politechnika Wrocławska © 2016