Biuro Zamówień Publicznych PWr

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Politechniki Wrocławskiej.

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Informacje

Nr postępowania: ZP_BZP_155_2016
Status: unieważnienie
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktu: Anna Mikołajczak
Email: anna.j.mikolajczak@pwr.edu.pl
Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Politechniki Wrocławskiej.
Tryb udzielania zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony
Wartość postępowania: Poniżej 209 tys. €
Data zamieszczenia: 06-12-2016 12:00:00
Miejsce składania ofert: w Biurze Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 19, bud. A-5, pok. 409, 50-370 Wrocław

Pliki do pobrania

Kategoria Nazwa dokumentu Data dodania
Ogłoszenia Ogłoszenie o zamówieniu

[ .pdf 91.00 KB ]

06-12-2016

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

[ .pdf 241.71 KB ]

19-01-2017

SIWZ wraz z załącznikami SIWZ_155

[ .doc 416.50 KB ]

06-12-2016

Załącznik Nr 2 projekt umowy

[ .pdf 296.01 KB ]

06-12-2016

Załącznik Nr 4 wykaz asortymentowo-ilościowy

[ .xlsx 31.79 KB ]

06-12-2016

Informacje dla wykonawców Informacja Nr 1 dla Wykonawców

[ .doc 383.00 KB ]

08-12-2016

Informacja Nr 2 dla Wykonawców

[ .doc 389.50 KB ]

09-12-2016

Informacja Nr 3 dla Wykonawców

[ .doc 370.00 KB ]

09-12-2016

Informacja Nr 4 dla Wykonawców

[ .doc 375.50 KB ]

12-12-2016

Informacja dla Wykonawców z otwarcia ofert

[ .doc 390.50 KB ]

14-12-2016

Informacja dla Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty

[ .doc 386.50 KB ]

21-12-2016

Politechnika Wrocławska © 2016