Biuro Zamówień Publicznych PWr

Dostawa naukowych czasopism zagranicznych i baz danych - 3 zadania.

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Informacje

Nr postępowania: ZP/BZP/157/2016
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktu: Katarzyna Trela
Email: katarzyna.trela@pwr.edu.pl
Przedmiot zamówienia: Dostawa naukowych czasopism zagranicznych i baz danych - 3 zadania.
Tryb udzielania zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony
Wartość postępowania: Poniżej 209 tys. €
Data zamieszczenia: 05-12-2016 15:00:00
Miejsce składania ofert: Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 19, 50-372 Wrocław, bud. A5, pokój 409

Pliki do pobrania

Kategoria Nazwa dokumentu Data dodania
Ogłoszenia Ogłoszenie o zamówieniu

[ .pdf 355.55 KB ]

05-12-2016

SIWZ wraz z załącznikami SIWZ wraz z załącznikami

[ .doc 234.50 KB ]

05-12-2016

Wzór umowy - załącznik nr 3.1 - 3.3

[ .zip 78.17 KB ]

05-12-2016

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4.1 - 4.3

[ .zip 43.67 KB ]

05-12-2016

Informacje dla wykonawców Informacja nr 1 dla Wykonawców

[ .pdf 308.38 KB ]

06-12-2016

Informacja nr 2 dla Wykonawców

[ .pdf 302.78 KB ]

09-12-2016

Informacja z otwarcia ofert

[ .pdf 275.28 KB ]

13-12-2016

Wyniki postępowania Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[ .pdf 270.97 KB ]

22-12-2016

Politechnika Wrocławska © 2016