Biuro Zamówień Publicznych PWr

Skład, druk i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Politechniki Wrocławskiej

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Informacje

Nr postępowania: ZP/BZP/161/2016
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktu: Agnieszka Perehiniec
Email: agnieszka.perehiniec@pwr.edu.pl
Przedmiot zamówienia: Skład, druk i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Politechniki Wrocławskiej
Tryb udzielania zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony
Wartość postępowania: Poniżej 209 tys. €
Data zamieszczenia: 12-12-2016 13:00:00
Miejsce składania ofert: Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 19, bud. A-5, pok. 409 - sekretariat, 50-370 Wrocław

Pliki do pobrania

Kategoria Nazwa dokumentu Data dodania
Ogłoszenia Ogłoszenie o zamówieniu

[ .docx 33.79 KB ]

12-12-2016

Wyniki postępowania Informacja o wyborze oferty

[ .pdf 314.49 KB ]

28-12-2016

Politechnika Wrocławska © 2016