Biuro Zamówień Publicznych PWr

Dostawa telewizorów dla dla Domu Studenckiego T-22 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Wróblewskiego 25 we Wrocławiu

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Informacje

Nr postępowania: ZP/BZP/163/2016
Status: unieważnienie
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktu: Ewa Modlinger
Email: ewa.modlinger@pwr.edu.pl
Przedmiot zamówienia: Dostawa telewizorów dla dla Domu Studenckiego T-22 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Wróblewskiego 25 we Wrocławiu
Tryb udzielania zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony
Wartość postępowania: Poniżej 209 tys. €
Data zamieszczenia: 07-12-2016 10:00:00
Miejsce składania ofert: Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 19, 50-372 Wrocław, bud. A5, pokój 409

Pliki do pobrania

Kategoria Nazwa dokumentu Data dodania
Ogłoszenia Ogłoszenie o zamówieniu

[ .pdf 291.41 KB ]

07-12-2016

SIWZ wraz z załącznikami SIWZ

[ .pdf 545.54 KB ]

07-12-2016

SIWZ w wersji edytowalnej

[ .doc 221.50 KB ]

07-12-2016

Zał. nr 3 Specyfikacja techniczna

[ .docx 17.67 KB ]

07-12-2016

Zał. nr 4 Wzór umowy

[ .pdf 389.65 KB ]

07-12-2016

Informacje dla wykonawców Informacja z otwarcia ofert

[ .pdf 303.76 KB ]

16-12-2016

Wyniki postępowania Zawidomienie o uniewaznieniu

[ .pdf 230.16 KB ]

20-12-2016

Politechnika Wrocławska © 2016