Biuro Zamówień Publicznych PWr

Wykonanie przebudowy pomieszczeń biurowych i magazynowych WCSS zlokalizowanych w budynku D2 Politechniki Wrocławskiej

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Informacje

Nr postępowania: ZP/BZP/164/2016
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktu: Agnieszka Perehiniec
Email: agnieszka.perehiniec@pwr.edu.pl
Przedmiot zamówienia: Wykonanie przebudowy pomieszczeń biurowych i magazynowych WCSS zlokalizowanych w budynku D2 Politechniki Wrocławskiej
Tryb udzielania zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony
Wartość postępowania: Poniżej 5 225 tys. €
Data zamieszczenia: 13-12-2016 10:00:00
Miejsce składania ofert: Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 19, bud. A-5, pok. 409 - sekretariat, 50-370 Wrocław

Pliki do pobrania

Kategoria Nazwa dokumentu Data dodania
SIWZ wraz z załącznikami Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

[ .pdf 435.40 KB ]

13-12-2016

zał.nr 1 - formularz ofertowy

[ .doc 84.00 KB ]

13-12-2016

zał.nr 2 - Oświadczenie z art.25a

[ .docx 24.06 KB ]

13-12-2016

zał.nr - Wzór umowyi

[ .pdf 1.93 MB ]

13-12-2016

zał.nr 4 - Dokumentacja projektowa

[ .zip 38.54 MB ]

13-12-2016

zał.nr 5 - Wykaz robót

[ .doc 76.50 KB ]

13-12-2016

zał.nr 6 - wykaz osób

[ .doc 78.00 KB ]

13-12-2016

Informacje dla wykonawców Informacja nr 1 dla Wykonawców

[ .pdf 398.29 KB ]

22-12-2016

Informacja nr 2 dla Wykonawców

[ .pdf 287.91 KB ]

23-12-2016

Informacja z otwarcia ofert

[ .doc 210.00 KB ]

28-12-2016

Wyniki postępowania Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

[ .pdf 324.31 KB ]

10-01-2017

Politechnika Wrocławska © 2016