Biuro Zamówień Publicznych PWr

Dostawa urządzeń sieciowych dla Politechniki Wrocławskiej

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Informacje

Nr postępowania: ZP_BZP_165_2016
Status: badanie i ocena ofert
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktu: Ewa Kowalek
Email: ewa.kowalek@pwr.edu.pl
Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń sieciowych dla Politechniki Wrocławskiej
Tryb udzielania zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony
Wartość postępowania: Powyżej 209 tys. €
Data zamieszczenia: 03-01-2017 12:00:00
Miejsce składania ofert: Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 19, bud. A-5, pok. 409, 50-370 Wrocław

Pliki do pobrania

Kategoria Nazwa dokumentu Data dodania
Ogłoszenia Ogłoszenie o zamówieniu

[ .pdf 220.97 KB ]

03-01-2017

SIWZ wraz z załącznikami SIWZ wraz z załącznikiem nr 1

[ .pdf 566.66 KB ]

03-01-2017

Załącznik nr 2 - UMOWA

[ .pdf 1.55 MB ]

03-01-2017

Załącznik nr 3 - OPZ

[ .pdf 642.79 KB ]

03-01-2017

Załącznik nr 4 - JEDZ

[ .doc 188.00 KB ]

03-01-2017

SIWZ wraz z załącznikiem nr 1

[ .doc 357.50 KB ]

03-01-2017

Informacje dla wykonawców Informacja nr 1 dla Wykonawców

[ .pdf 252.83 KB ]

23-01-2017

Informacja nr 2 dla Wykonawców

[ .pdf 430.35 KB ]

01-02-2017

Informacja z otwrcia ofert

[ .pdf 254.63 KB ]

10-02-2017

Politechnika Wrocławska © 2016