Biuro Zamówień Publicznych PWr

Dostawa telewizorów dla dla Domu Studenckiego T-22 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Wróblewskiego 25 we Wrocławiu

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Informacje

Nr postępowania: ZP/BZP/166/2016
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktu: Ewa Modlinger
Email: ewa.modlinger@pwr.edu.pl
Przedmiot zamówienia: Dostawa telewizorów dla dla Domu Studenckiego T-22 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Wróblewskiego 25 we Wrocławiu
Tryb udzielania zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony
Wartość postępowania: Poniżej 209 tys. €
Data zamieszczenia: 22-12-2016 09:00:00
Miejsce składania ofert: Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 19, 50-370 Wrocław, pok.409.

Pliki do pobrania

Kategoria Nazwa dokumentu Data dodania
Ogłoszenia Ogłoszenie o zamówieniu

[ .pdf 253.49 KB ]

22-12-2016

SIWZ wraz z załącznikami SIWZ

[ .pdf 541.35 KB ]

22-12-2016

SIWZ w wersji edytowalnej

[ .doc 215.50 KB ]

22-12-2016

Zał. nr 3 Specyfikacja techniczna

[ .docx 17.50 KB ]

22-12-2016

Zał. nr 4 Wzór umowy

[ .pdf 389.65 KB ]

22-12-2016

Informacje dla wykonawców Informacja z otwarcia ofert

[ .pdf 305.08 KB ]

30-12-2016

Wyniki postępowania Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[ .pdf 310.35 KB ]

03-01-2017

Politechnika Wrocławska © 2016